KOMPOSTOWNIE I BIOFILTRY - Specjalistyczne Testery, Przyrządy i Systemy Pomiarowe

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

KOMPOSTOWNIE I BIOFILTRY

Systemy monitorowania w kompostowniach i biofiltrów

 

Systemy monitorowania i czujniki temperatury, tlenu i zawartości wody w hałdach kompostowych i biofiltrach.
Pomiar temperatury, wilgotności względnej, prędkości powietrza i pH w kanałach powietrznych i wlewach.
Meteorologiczne systemy monitorowania i czujniki do dyspersji zapachów w okolicy.
Poziom wody i temperatura

Czujnik do monitorowania objętościowej zawartości wody i temperatury w hałdach kompostowych podczas procesu bio-oksydacji lub biofiltra w pomiarach on-line.

  • Czujnik zawartości wody i temp. (wyjście RS485 - Modbus RTU)
POBIERZ BROSZURĘ
  • Przenośny system pomiaru objętości wody i temp.
POBIERZ BROSZURĘ
  • Czujnik zawartości wody i temperatury (4 ÷ 20 mA)


Tlen i temperatura

Czujnik do monitorowania Tlenu i temperatury w hałdach kompostu podczas procesu bio-oksydacji lub biofiltra w pomiarach on-line.

  • czujniki z wyjściem cyfrowym
  • czyjniki z wyjściem analogowym
  • czujniki radiowe


Temperatura

Czujnik do monitorowania temperatury wewnątrz hałd kompostu podczas procesu bio-oksydacji lub biofiltra lub innego agresywnego materiału w zakładzie gospodarki odpadami.

  • Czujniki monitorowania temp. (RS485) - 2x temp. wzdłuż stali
  • Czujnik radiowy - Bezprzewodowy z 2x temp. wzdłuż trzpienia
  • Czujnik monitorowania temp. (4 ÷ 20 mA) - 2x temp. wzdłuż stali
Systemy monitorujące dla kompostowni i biofiltów

Monitorowanie procesu biofermentacji:
Temperatura, zawartość wody w tlenie jest kluczowym czynnikiem dla wysokiej jakości kompostu.
Najważniejsze cechy
■ Czujniki zaprojektowane tak, aby były odporne na wrogie warunki typowe dla hałd kompostowych
■ Czujniki z wyjściem radiowym (869 MHz), 4 ÷ 20 mA lub RS-485 (Modbus RTU)
■ Rejestrator danych do przechowywania pomiarów i wyjść ON-OFF do włączania / wyłączania zewnętrznego sprzętu do nawadniania, wdmuchiwania itp.
■ Oprogramowanie komputerowe do podglądu pomiarów i przechowywania danych w trybie online
■ Zarządzanie pomiarami pochodzącymi z biofiltra i pomiarami meteorologicznymi z kompostowni
LSI LASTEM produkuje również systemy monitoringu meteorologicznego, aby rozwiązać problem rozpraszania zapachów powstający w procesie kompostowania, który jest jednym z głównych problemów dotyczących pobliskich obszarów mieszkalnych. Ten typ systemu monitorowania oblicza wartości stężeń i wyraża je jako jednostki zapachowe lub jako wartość procentową w porównaniu do wartości maksymalnej zarejestrowanej w otaczającym obszarze.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego